Rektor Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior

 

Prorektor ds. ogólnych

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK

 

Dziekan Wydziału Architektury

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

 

Dyrektor Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich