Katarzyna Kołodziejczyk,  Unconventional heritage. Aesthetics and protection of Polish modern art on the example of conceptual art and installations at the turn of the 70s and 80s, creating an integral part of the architecture of the 2nd half of the 20th century, Wiadomości Konserwatorskie 48/2016

Kadłuczka Andrzej, Kołodziejczyk Katarzyna, City sensorics. Between the animate and the genius loci, [w:] 11th CTV Back to the Sense of the City : International Conference Virtual City and Territory – 11th Congress Virtual City and Territory,[eds.] Biere Arenas, Rolando; Gyurkovich, Mateusz, Barcelona 2016.

Kołodziejczyk Katarzyna, Mystery and value of place. On coexistence of landscape and sensual nature of site-specific art, [w:] Cracow Landscape Monographs : landscape as impulsion for culture: research, perception & protection. Problems of protection & sharing, vol. 3, [eds.] Kołodziejczyk, Piotr; Kwiatkowska-Kopka, Beata, Kraków 2016.

Kołodziejczyk Katarzyna, Art and place : site-specific art of the Americas [ed.]. Amanda Renshaw, recenzja, [w:] Topiarius: studia krajobrazowe 1/2015

Kołodziejczyk Katarzyna, Site-specific art and its avant-garde solutions in a historic city’s cultural space, Czasopismo Techniczne 6A/2015

Kołodziejczyk Katarzyna, Słowo, obraz, symbol. O wielości języków opisywania i wyrażania świata w kontekście kultury i sztuki, Wiadomości Konserwatorskie 36/2013

Kołodziejczyk Katarzyna, Art installation in public space, Czasopismo Techniczne 2A/2010