Katarzyna Kołodziejczyk

Urodzona w 1977 roku w Krakowie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w 2002 roku na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Pracowni Konserwacji i Restauracji Malowideł na Drewnie. W 2003 roku otrzymała Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za pracę magisterską na temat: Próby rozwarstwienia malowideł: olejno-żywicznego „Św. Wacław” z I poł. XVII wieku od temperowego „Koronacja Matki Boskiej przez Chrystusa” z II ćw. XV wieku, na górnej kwaterze prawego skrzydła tryptyku z Łącka.  Drugi dyplom w 2006 roku na Wydziale Malarstwa. Temat pracy dyplomowej: Wokół światła – zjawiska widzialnego i niewidzialnego. Pomiędzy niebem a ziemią.  W latach: 2007-2010 studentka Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2011 roku obroniła pracę doktorską o charakterze interdyscyplinarnym (malarstwo, obiekt, instalacja, fotografia, film) na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Temat pracy doktorskiej: Ukrywanie i obnażanie. Doświadczenie energii duchowej jako źródło tożsamości człowieka. W latach: 2009-2012 pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym na Kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych. Obecnie pracuje, zatrudniona od 2003 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na stanowisku adiunkta. Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą: Krakowie, Gdańsku, Tarnowie, Częstochowie, Nowym Sączu, Limanowej, Rudniku nad Sanem i we Florencji. Otrzymała kilka nagród i wyróżnień za pracę twórczą w tym: wyróżnienie w IV International Expo of the Best Diploma Projects Fundacji Romualdo del Bianco we Florencji, I nagrodę Prezesa Okręgu Małopolskiego Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego Andrzeja Ujejskiego na V Międzynarodowym Biennale Twórczości Artystycznej Nauczycieli w Tarnowie. Autorka kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat sztuki site-specific, sztuki współczesnej w przestrzeni miast zabytkowych oraz ikonosfery. Recenzentka książki Art and Place. Site-Specific Art of the Americas, [ed.] Amanda Renshaw, Phaidon Press Limited, London 2013 [w:] Topiarius. Studia Krajobrazowe, Rzeszów 2015. Od 2013 roku pełni funkcję kuratora Galerii Sztuki A1 w Krakowie. Od 2011 prowadzi autorski Projekt Spacefillers. Sztuka w przestrzeni publicznej, promowany przez Festiwal Sztuk Wizualnych Art Boom, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie oraz Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie. W 2015 roku odznaczona Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.